Willemien Hak: “In Almen helpen inwoners elkaar”

10 jan 2024

Lochem is een dementievriendelijke gemeente en zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit is het vijfde deel van een reeks van vijf artikelen die de komende weken wekelijks zullen worden gepubliceerd.

Zo lang mogelijk in het dorp wonen
In Almen zet de Vereniging Zorg en Welzijn Almen zich ervoor in dat inwoners zo lang mogelijk in het dorp kunnen wonen en daarbij de nodige ondersteuning krijgen. Kwaliteit vna leven, zinvolle activiteiten in het dorp. Dat zijn de speerpunten.

Zinvolle daginvulling
De Vereniging Zorg en Welzijn Almen is opgericht door dorpsbewoners. De gemeente Lochem zorgt voor financiële middelen. Willemien Hak ziet zich als een verlengstuk van welzijnscoördinator Anneke Maandag. Anneke komt bij mensen thuis om te praten over zorg en welzijn in algemene zin. Willemien voert persoonlijke gesprekken met mensen om erachter te komen wat behoeften zijn aan zinvolle daginvulling en helpt vervolgens om invulling te geven aan de behoefte.

Na het houden van interviews en het peilen van behoeften bleek dat een aantal mensen graag iets creatiefs wilde doen. Er werd gestart met een Creatief Café. “Dat is er nu twee keer in de week. De ene keer kunnen bezoekers schilderen en tekenen, de andere keer kunnen ze andere creatieve dingen doen.

Wandelen voor een gezonde leefstijl
“Mensen gaven bij hun huisarts aan dat ze wilden werken aan een gezonde leefstijl. Met een kwetsbare gezondheid is dat soms moeilijk. De huisarts en praktijkondersteuner dachten aan een wandelgroep. We zeiden: laten we daarmee gewoon beginnen voor mensen die niet zo ver kunnen lopen omdat ze bijvoorbeeld COPD hebben of Long Covid. Iedere keer maken we een andere wandeling van ongeveer drie kilometer. Daarna drinken we in het Dorpshuis in Almen samen een kopje koffie. Elkaar ontmoeten is ook een doel. Samen koken zou in dat kader ook in de toekomst iets kunnen zijn. In het Dorpshuis is een keuken die we zouden kunnen gebruiken.”

Denken in mogelijkheden
Willemien helpt mensen om te denken in mogelijkheden: “Als je ziek wordt, heeft dat zoveel impact dat het moeilijk is om vooruit te kijken. Ik zie een soort drempelvrees. Mensen denken: ik heb nu deze ziekte, dus dat kan allemaal niet meer. Ik wil samen met mensen kijken wat dan wel kan. Wat heb je vroeger gedaan, wat is je netwerk, waar word jij nou blij van? Dat zijn vragen die aan de orde komen. Er was iemand die behoefte had aan een gespreksgroep. Dan zoeken we een mogelijkheid om dat in te vullen. Er wordt nu een spirituele gespreksgroep opgestart.” Willemien helpt met de opstart en als het loopt, laat ze haar ondersteuning hierbij los. Tenzij er vragen zijn.

Omgaan met dementie: een dorpsbrede aanpak
In de week van Alzheimer werd aan twintig mensen van zeven verenigingen een training gegeven over omgaan met dementie: Samen dementievriendelijk, Iedereen doet mee. “We deden dat op een luchtige manier, met een soort ganzenbord. Op elk vakje stond een vraag of feitje, daarover gingen we dan in gesprek. Hoe mooi is het dat mensen die door welke reden ook geheugenproblemen krijgen, toch mee kunnen blijven doen in hun vereniging, waar ze allerlei verschillende mensen ontmoeten. Mensen willen er graag bij horen. We gaan nu verder praten over de stand van zaken bij verenigingen.

Almen heeft ruim 1200 inwoners. Inwoners kennen elkaar, zo werkt dat in een dorp. Als er een mijnheer is die wil zingen, of een mevrouw die graag musea wil bezoeken, kijken Willemien of Anneke hoe ze dit eventueel met iemands netwerk kunnen realiseren. Een vraag kan ook zijn om mee te gaan naar de kapper of hulp bij de administratie. Dit soort hulpvragen pakt Anneke op. Inwoners krijgen regelmatig een mail waarmee ze op de hoogte worden gehouden van alles wat er in het dorp speelt. Op woensdagochtend is er in het Dorpshuis een inloop voor ouderen. Daar worden allerlei verschillende dingen gedaan. Nieuwe inwoners stellen zich voor, mensen vertellen er hun verhaal. Er is heel veel te doen in Almen, zoals een Kerstmarkt, Sinterklaasintocht en Oranjefeesten.

Huiskamer in het Dorpshuis
Een wens van Willemien is dat er in het Dorpshuis een Huiskamer komt: “Ik zie voor me dat kinderen er hun huiswerk maken, andere mensen hun krantje lezen en een kopje koffie drinken, en dat er activiteiten plaatsvinden.” Dat zorgt voor verbinding. Het moet een uitnodigende plek zijn, waar mensen zich veilig voelen. Als wij als dorp Almen zelfvoorzienend willen worden, is wel investering nodig. Uiteindelijk dalen daardoor de kosten voor zorg.”

Meer ervaringsverhalen:
Terug naar overzicht