Mantelzorgers

Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers ! Mensen die langdurige en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft.

Mantelzorg is een taak die veel voldoening geeft, maar ook ingewikkeld kan zijn en veel kan vragen. Naast deze website is er veel informatie op het internet te vinden. Daar vindt u ook korte video´s met informatie en tips voor boeken en films over dementie. Bekijk de andere pagina’s voor meer informatie.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Ze zijn er voor vragen van Mantelzorgers. De Mantelzorglijn van MantelzorgNL geeft informatie, biedt een luisterend oor en heeft veel praktisch voorlichtingsmateriaal. Op de website van MantelzorgNL is meer informatie te vinden.

.
Volg ons via