Onderzoek en diagnose

De diagnose dementie vaststellen is niet eenvoudig. Vergeetachtigheid en gedragsveranderingen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Wilt u weten of er sprake is van dementie? Ga dan eerst langs bij de huisarts. De huisarts doet onderzoek, brengt de klachten in kaart en stuurt u als het nodig is door naar een specialist.

Onderzoek bij de huisarts

Het onderzoek van de huisarts begint met een aantal vragen om te zien hoe het geheugen ervoor staat. Als het nodig is, laat hij urine- en bloedonderzoek doen. Dit onderzoek kan een andere verklaring voor de klachten uitsluiten. Zoals hormoonstoornissen, een vitaminetekort, verkeerd gebruik van medicijnen of een depressie. Bij een vermoeden van geheugenproblemen of dementie kan er een MMSE test gedaan worden.

Als andere oorzaken uitgesloten zijn, bespreekt de huisarts dat met u en uw naaste. In dit gesprek vraagt hij naar problemen met het geheugen en taal en naar veranderingen in het gedrag. Zijn de klachten blijvend of worden ze zelfs erger? Dan kan de huisarts bevestigen dat er sprake is van vermoeden van dementie.

Doorverwijzing naar een specialist

Als de huisarts twijfels heeft of uitgebreider onderzoek nodig is verwijst hij zijn patiënt meestal door naar een specialist, een neuroloog of geriater bij het geheugencentrum van het Gelre ziekenhuis. De specialist doet neurologisch en neuropsychologisch onderzoek in samenwerking met een psycholoog om de diagnose dementie te bevestigen. Eventueel wordt aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld met een MRI-scan. Ook zal de specialist de ziekte vaststellen die de dementie veroorzaakt, zoals de ziekte van Alzheimer. 

Lees hier meer over onderzoek door een specialist (dementie.nl).

Het belang van de diagnose dementie

Dementie is (nog) niet te genezen. Toch is het belangrijk om de diagnose vast te laten stellen. Met een diagnose heeft iemand met dementie recht op hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld door een casemanager. Daarbij geldt ook: hoe eerder hoe beter. Een vroegtijdige diagnose vergroot de kans dat een eventuele behandeling helpt om de ziekte te stabiliseren, vertragen of verzachten.

Lees meer over het belang van een diagnose (dementie.nl).

.
Volg ons via