Mantelzorgondersteuning

Informatie

Dementie zorgt ervoor dat iemand geleidelijk veranderd. Wanneer dit iemand in uw omgeving betreft, verandert uw omgang met elkaar. De zorg die u voor uw naaste heeft, wordt ook wel mantelzorg genoemd. Hoe kunt u de persoon met dementie het beste benaderen? Wat kunt u beter wel en niet doen? Op de site van Alzheimer Nederland en op Dementie.nl vindt u hierover veel informatie en tips.

Activiteiten

Soms is informatie alleen niet genoeg en heeft u behoefte aan persoonlijk contact. Regelmatig wordt er door de welzijnsorganisaties activiteiten georganiseerd om u als mantelzorger te ondersteunen. Kijk op de website van de organisaties om u te informeren over hun aanbod.

.
Volg ons via