Dagbesteding

Het doel van dagbesteding is dat de kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen te verbeteren door het bieden van een zinvolle, gestructureerde dagbesteding en zo de zelfredzaamheid te behouden of te bevorderen. Hierbij wordt aangesloten bij de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers.

Tevens is er aandacht voor het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers.

De dagbesteding verzorgt:

een gezellige zinvolle dag voor u en het biedt de mogelijkheid om contacten te leggen met leeftijdsgenoten.

Het dagprogramma bestaat uit een gevarieerd activiteitenaanbod zoals:

  • Creatieve handvaardigheid
  • Bewegen voor ouderen
  • Handwerken
  • Gezelschapsspellen
  • Educatieve activiteiten (o.a. themaspellen en quizzen)

Tussen de middag wordt er gezamenlijk een maaltijd genuttigd. Voor wie wil is er na het eten de mogelijkheid even te rusten in een aparte ruimte.

Toegang tot dagbesteding:

U kunt zelf contact opnemen met het WMO loket van de gemeente of u vraagt dit aan uw wijkverpleegkundige of casemanager, zij kunnen dan samen met u kijken voor een locatie die het beste past.

Een consulent van het gebiedsteam komt bij u langs voor een “keuken tafel gesprek”. Voor vervoer van en naar de dagbestedingslocatie wordt gezorgd. Kijk op de pagina gemeenten voor meer informatie.

.
Volg ons via