Geheugenverlies en Dementie

Dementie is veel ernstiger dan gewone vergeetachtigheid. Bij dementie is er sprake van geheugenverlies. De informatie is weg en komt niet meer terug. De oorzaken verschillen per soort dementie, maar in alle gevallen worden de hersenen onomkeerbaar aangetast. Is het geheugen aangetast, dan zal het geheugenverlies in de loop van de tijd steeds ernstiger worden. Je naaste met dementie vergeet niet alleen de naam van de eerder genoemde kennis, maar herkent die kennis op een gegeven moment helemaal niet meer. Langzaam maar zeker verdwijnt er steeds meer informatie uit haar geheugen. Het verschil tussen geheugenverlies, vergeetachtigheid of dementie. Hier leest u meer over geheugenverlies en dementie.
.

Volg ons via