Professionals

Het Dementienetwerk is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties. Het is onze visie om er door afstemming en samenwerking voor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten in de regio passende zorg en ondersteuning krijgen. De Zorgstandaard Dementie is daarbij onze richtlijn.
Dit doen wij voor de inwoners van gemeenten Zutphen, Lochem en het noordelijk deel van Bronckhorst: Vorden, Wichmond, Baak, Steenderen, Toldijk, Rha en Olburgen.

Dit wordt financieel ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis en gemeente Zutphen en de deelnemende organisaties van het Dementienetwerk.

Bekijk hier de organisaties die in Dementienetwerk samenwerken