Professionals

Aanmelden voor casemanagment kan via:

Mail: info@dementienetwerk.nl

Telefoon: 0314357116

Graag de volgende gegevens aanleveren:

Naw gegevens

BSN nummer

Geboortedatum

Zorgverzekering

Diagnose (indien aanwezig)

Voorkeur/ betrokken thuiszorgorganisatie

Huisarts

Contactpersoon

Hulpvraag