Professionals

Aanmelden voor casemanagment kan via:

Mail: info@dementienetwerk.nl

Telefoon: 0314357116

Graag de volgende gegevens aanleveren:

Naw gegevens

BSN nummer

Geboortedatum

Diagnose (indien aanwezig)

Voorkeur thuiszorgorganisatie

Contactpersoon

Hulpvraag