Meer over mantelzorg

Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers ! Mensen die langdurige en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft.
Mantelzorg is een taak die veel voldoening geeft, maar ook ingewikkeld kan zijn en veel kan vragen.
Verschillende organisaties bieden mantelzorgers ondersteuning.

In Zutphen zijn er twee ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: de Bovenkamer en Odensehuis Zutphen. geeft Perspectief ondersteuning aan mantelzorgers. In Lochem is Stichting Welzijn Lochem er voor mantelzorgers in alle kernen van de gemeente.

Kijk voor meer informatie:
Bij de Bovenkamer en Odensehuis.
Op de website van Perspectief of Stichting Welzijn Lochem.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Ze zijn er voor vragen van Mantelzorgers. De Mantelzorglijn van MantelzorgNL geeft informatie, biedt een luisterend oor en heeft veel praktisch voorlichtingsmateriaal. Op de website van MantelzorgNL is meer informatie te vinden.