Meer over dementie

Hieronder vindt u de belangrijkste websites en een korte omschrijving wat er op de site is te vinden.

www.alzheimer-nederland.nl
Op deze website vindt u veel informatie over dementie, de activiteiten van Alzheimer Nederland (ook voor regio de Liemers) en een geheugentest.

www.dementie.nl
Deze website is ook van Alzheimer Nederland, speciaal voor naasten van mensen met dementie. Hier vindt u onder andere informatie over dementie en welke mogelijkheden voor zorg en ondersteuning er zijn. In de blogs en verhalen van mantelzorgers vindt u veel herkenning.

www.moderne-dementiezorg.nl 
Deze website is een uitgebreide informatiebank over allerlei onderwerpen die met dementie hebben te maken. Er zijn honderden boeken en films over dementiezorg te vinden. Ook is er een zoekmachine naar hulpmiddelen bij dementie.

www.pratenovergezondheid.nl
Praten over Gezondheid heeft ervaringen van patiënten en mantelzorgers verzameld. Deze informatie is betrouwbaar: alle ervaringen zijn gebaseerd op lange diepte-interviews en zijn voor publicatie op deze website wetenschappelijk geanalyseerd.

www.dementieonline.nl
Deze website is ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met dementie. Ook hier vindt u feiten, tips en informatie over dementie. U kunt zich hier tevens aanmelden voor deelname aan een internetcursus of praktische hulp met informatiebulletins. U kunt zelf een test invullen om te bepalen in welke mate u de situatie de baas bent.

www.pharos.nl voor mantelzorgers
Zorg jij voor iemand met dementie? Heb je zelf dementie? Of ken je iemand met dementie? Dan kunnen de filmpjes en informatie op deze website je helpen. Deze website is voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie. En speciaal voor migranten. Deze website helpt je om te praten over de zorg voor iemand met dementie. Bijvoorbeeld hoe je als mantelzorger de zorg deelt met je partner. En met familie en vrienden.

www.pharos.nl voor professionals
In Nederland zijn er steeds meer mantelzorgers met een migratieachtergrond. Op deze website vind je informatie voor professionals die mantelzorgers ondersteunen. Met veel praktijkverhalen, podcasts en praktijkverhalen krijgen professionals meer inzicht in deze doelgroep. De website is gemaakt in samenwerking met Turkse, Marokkaanse, Chinese en Molukse mantelzorgers.

.
Volg ons via