Vera Langedijk: Zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen

3 jan 2024

Lochem is een dementievriendelijke gemeente en zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit is het tweede deel van een reeks van vijf artikelen die de komende weken wekelijks zullen worden gepubliceerd. 

Lochem – Lochem wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. In 2016 werd met de realisatie hiervan een begin gemaakt en twee jaar later werd het predicaat Dementie Vriendelijke Gemeente uitgereikt door de wethouder. Welzijn Lochem speelt hier een belangrijke rol. Welzijn Lochem heeft een groot netwerk en is daarmee belangrijk voor alle partijen die met dementie te maken hebben. Ouderenconsulent Vera Langedijk vertelt wat Welzijn Lochem voor inwoners doet.

Bewustwording en training
In een dementievriendelijke gemeente weten inwoners hoe ze om moeten gaan met mensen met dementie. “Een op de vijf mensen wordt door deze ziekte getroffen, dan kun je ervan uitgaan dat we er allemaal mee te maken krijgen”, zegt Vera. “Hoe ga je daarmee om? Die vraag is ook voor de mensen die in de supermarkt werken, de mensen die op de markt staan, de mensen van de gemeente en de leden van verenigingen. Wat zie je, hoe kun je dementie herkennen? Daarvoor geven we trainingen. Dat kan fysiek, maar ook online. We willen het liefst dat alle mensen zo’n training volgen. Dan kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen.”

Ondersteuning thuiswonende inwoners
Mensen die de diagnose dementie krijgen, schrikken enorm. Het is belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen met vragen en voor hulp. “Welzijn Lochem zet zich in voor het welzijn van kwetsbare inwoners van de gemeente Lochem, het werkterrein is breder dan alleen dementie. Er zijn zo’n vierhonderd vrijwilligers actief in onze gemeente. De maatjes doen klusjes, boodschappen, regelen vervoer en gaan als ‘maatje’ op bezoek. Allemaal zodat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als ze te maken krijgen met dementie.”

Woonadvies voor aanpassingen en comfort
“We hebben woonadviseurs die mensen adviseren over kleine aanpassingen in de woning. Het advies is altijd vrijblijvend en kosteloos. De aanpassingen die iemand doet, zoals beugels op het toilet en het behandelen van gladde tegels, zijn voor eigen rekening. De woonadviseurs zijn ook opgeleid om een woning voor mensen met dementie aan te passen. Dan let je op andere dingen. Zo kan een zwarte wc-bril prettig zijn omdat iemand met dementie minder nuances ziet. We wijzen mensen die medische hulpmiddelen nodig hebben de weg. Als de hulpvraag complexer is, verwijzen we naar ‘t Baken, waar sociaal werkers van de gemeente de noodzaak van intensievere zorg en aanpassingen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunnen beoordelen.

Initiatieven en hulpvragen
“Mensen komen bij ons via een huisarts of
een casemanager van het Dementienetwerk. We nemen ook zelf het initiatief om ouderen vanaf hun zeventigste elke vijf jaar thuis te bezoeken. En we krijgen weleens een telefoontje van mensen die het gevoel hebben dat er met iemand uit hun omgeving iets aan de hand is. Het is zelfs weleens gebeurd dat een tandarts ons ongerust belde.” 

Mantelzorgondersteuning en waardering
Welzijn Lochem bekommert zich ook om mantelzorgers. “We helpen mensen met vragen die ze hebben, zorgen voor ontspanning door mantelzorgwandelingen aan te bieden en regelen respijtweekenden. Dan neemt iemand de zorg voor je naaste over, zodat jij even tot rust kunt komen. Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor je naaste zorgen. De gemeente waardeert mantelzorgers en laat dat zien door het mantelzorgcompliment. Wie voor een ander zorgt, krijgt jaarlijks 100 euro.”

Ondersteuning na verlies en rouw
Zorg is er ook voor iemand die zijn of haar partner verloren is. Denk aan het ‘rouwcafé’ of de rouw- en verliesgroepen. “Zeker als iemand lang ziek is geweest, doet dat iets met je sociale netwerk.”

Persoonlijke inzet voor thuiswonende inwoners
Vera Langedijk werkt voor thuiswonende inwoners in de hele gemeente: “We zijn er echt voor de inwoners. Als ouderenadviseur kijk ik wat er bij iemand past.
We ondersteunen waar mogelijk, maar nemen het niet over. Wat iemand zelf kan, laten we iemand vooral zelf doen. Dat sterkt het zelfvertrouwen. Bij vragen staan we altijd klaar.”

Meer ervaringsverhalen:

 

Terug naar overzicht