Alzheimer Café Zutphen

10 jan 2023

Afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert elke derde woensdag van de maand een Alzheimer Café van 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Het Alzheimer Café is toegankelijk voor mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden en de toegang is gratis. De locatie is Buurtcentrum Het Bomhof – Hobbemakade 246 in Zutphen.

18 januari | Thema ‘Een mantelzorger aan het woord’
Hoe is het als je dierbare dementie krijgt? Wat verandert er in je relatie. Als belangrijkste verzorger van een naaste met dementie, kun je je eigen behoeftes uit het oog verliezen. Hoe bewaar je het evenwicht? Een mantelzorger vertelt haar verhaal.

15 februari | Thema ‘De rol van dieren’
Wat kunnen dieren betekenen voor iemand met dementie? Een huisdier kan zorgen voor een doel en ritme in de dag. Maar de verzorging kan ook problemen geven. Hoe los je dat op?

15 maart | Thema ‘Onbegrepen gedrag’
Iemand die dementie heeft, kan ander gedrag laten zien. Soms trekt iemand zich terug, komt tot niets meer, is verdrietig, of juist boos en snel geïrriteerd. Vaak is het ander gedrag dan je gewend bent van je naaste. Wat betekent dit gedrag en hoe kun je er mee omgaan? De psycholoog legt het uit.

19 april | Thema ‘Verschillende vormen van dementie’
Wat is dementie nou eigenlijk? Welke vormen zijn er en wat zijn de kenmerken die daarbij horen? Een geriater komt uitleg geven. Verder gaat zij in op wat een ziekenhuisopname betekent voor iemand met dementie.

17 mei | Thema ‘Als opname in zicht komt’
Bij dementie kan er een moment komen dat thuis wonen niet meer gaat. Zeker als u of naaste met dementie 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig heeft. Opname in een verpleeghuis biedt dan een oplossing, maar is ook een lastige beslissing. Een casemanager dementie zal uitleg geven over wat er allemaal bij een
opname komt kijken.

21 juni | Thema ‘Het belang van bewegen’
Bewegen is belangrijk, ook voor mensen met dementie. Je kunt de dementie niet stoppen, maar bewegen lijkt positieve effecten te hebben op de dementie. Het houdt je naaste fitter en het lichaam gezonder. Samen bewegen is goed om op een positieve manier het sociale leven te stimuleren. Maar wat als iemand niet wil
bewegen en is sporten bij een vereniging nog mogelijk? We willen u graag meenemen in de mogelijkheden die er zijn om in beweging te blijven.

Klik hier voor de folder van het Alzheimer Café Zutphen. Bel of mail voor meer informatie naar Alzheimer Nederland | Oost Gelderland 06-13514411 of ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

Terug naar overzicht