Mindfulness TANDEM training

24 jan 2023

TANDEM (Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers) is een 8-weekse mindfulness-training, speciaal voor mensen met dementie in een vroege fase én hun mantelzorgers. De training is ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht aan de Universiteit van Maastricht, met steun van Alzheimer Nederland en de Fred Foundation. De training wordt in Nederland aangeboden door erkende trainers die vertrouwd zijn met de 8-weekse mindfulnesstraining.

Wat is mindfulness?
De training is gebaseerd op ‘mindfulness’. In het Nederlands zou mindfulness vertaald kunnen worden als ‘opmerkzaamheid’, het met aandacht aanwezig zijn in het moment, zonder hierover te oordelen of het anders te willen. Recent onderzoek laat zien dat mindfulness een bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen met dementie in een vroege fase en hun mantelzorgers. Beoefening van mindfulness kan mensen helpen om anders om te gaan met moeilijke ervaringen in het leven, zoals veranderingen in de gezondheid, pijn of verdriet. De training geeft een nieuw perspectief op ziekte en gezondheid, waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren, bijvoorbeeld omdat men zich minder zorgen gaat maken, of minder blijft vastzitten in gedachten over wat ooit was of wat ooit nog gaat komen.​

Op donderdag 23 februari 2023 start in het Odensehuis Zutphen een TANDEM training.
Deze training is bedoeld voor mensen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers (bijvoorbeeld partner, kind, broer/zus, vriend(in)). De training wordt gegeven in een klein groepsverband (3 koppels), waarbij vooraf een intake gesprek zal plaatsvinden. Hierin wordt nagegaan of de training passend is.

Hoe ziet het programma van een training eruit?
Mensen komen iedere week bij elkaar in een groep. De bijeenkomsten duren steeds 2,5 uur en bestaan uit aandachtsoefeningen, eenvoudige bewegingsoefeningen en het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers. Men krijgt oefeningen mee naar huis om iedere dag thuis te kunnen doen. De oefeningen worden nabesproken met de trainer, meestal in groepsverband. De training behandelt daarnaast thema’s als stress, communicatie en acceptatie. Naast de bijeenkomsten is het de bedoeling dat je naaste en jij elke dag oefenen. Die dagelijkse oefening is nodig om je aandacht te trainen. Het is te vergelijken met het trainen van je spieren, die worden ook sterker als je regelmatig traint.

Praktische gegevens:
Locatie
– Odensehuis Zutphen, Martinetsingel 60 te Zutphen
Data – 23 februari; 2, 9, 16, 23 maart; 6, 13, 20 april plus in overleg 1 terugkom-oefenmiddag
Tijd – 14.00 – 16.30 uur, (ruimte open vanaf 13.30 uur)
Kosten – € 150,00 euro per persoon, inclusief werkboek
Als u vragen heeft over deze training of u wilt aanmelden (als koppel), kunt u zich wenden tot de trainer Willemien Hak: coordinator@odensehuiszutphen.nl of 06-24954343.

Achtergrondinformatie over de training
Mindfulnesstraining is tegenwoordig een veelgebruikte methode om te leren om met acceptatie in het moment aanwezig te zijn. De training wordt al veel toegepast in de gezondheidszorg, maar nog maar weinig in de zorg voor mensen die te maken hebben met dementie. Voor TANDEM werd de training enigszins aangepast voor mensen met een beginnende vorm van dementie, die samen met hun partner of mantelzorger het programma willen volgen. Het effect van de training werd onderzocht bij twee groepen mensen met dementie en hun naasten. Deelnemers waren enthousiast over het effect van de training op hun functioneren (meer rust, bewustwording, acceptatie en veerkracht) en merkten een positieve verandering op in hoe men dagelijkse met elkaar omging.

Reacties van deelnemers over de cursus:
¨Als dingen anders gaan, schrik ik altijd zo. Deze cursus heeft handen en voeten gegeven om daarmee om te gaan¨

¨De training helpt om meer tot jezelf te komen¨

¨Ik kan de dingen meer laten als ik ze niet kan veranderen¨

¨Ïk kan dingen nu beter accepteren en dingen beter loslaten¨

Voor meer informatie kunt u kijken op www.tandemproject.nl.

Terug naar overzicht