Alzheimer Café Zutphen e.o. | Programma voorjaar 2024

9 jan 2024

Afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert in het voorjaar van 2024 maandelijks weer een Alzheimer Café van 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Het Alzheimer Café is toegankelijk voor mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden en de toegang is gratis. De locatie is Buurtcentrum Het Bomhof – Hobbemakade 246 in Zutphen.

Woensdag 17 januari | Thema ‘Rechtbescherming’
Een medewerker van DWR notarissen uit Zutphen komt deze avond uitleg geven over rechtsbescherming bij dementie. Er zal uitvoerig ingegaan worden op onderwerpen als het levenstestament, mentorschap en bewindvoering.

Woensdag 21 februari | Thema ‘Rouw en verlies’
Als je ziek wordt, verlies je zelf je gezondheid. Bij dementie verliest ook de omgeving iemand, al tijdens het ziekteproces, doordat iemand verandert of moet verhuizen. Over rouw en verlies bij dementie, gaan we samen in gesprek onder leiding van dhr. Knol, geestelijk verzorger.

Woensdag 20 maart | Thema ‘Veilig deelnemen aan het verkeer’
In het verkeer moet je snel beslissingen nemen en de situatie goed overzien. Mag je eigenlijk nog wel autorijden als de diagnose dementie gesteld is? En is fietsen of de scootmobiel gebruiken nog wel veilig? Of alleen een wandelingetje maken? Samen met ergotherapeut Mieke Jolij gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Woensdag 17 april | Thema ‘De Mantelzorger’
Hoe is het om mantelzorger te zijn van je zus die op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgt. Sandra van de Griendt is onze gast. Zij vertelt over haar ervaringen. Ook laat zij zien hoe zij als beeldend kunstenaar haar beleving heeft vorm gegeven.

Woensdag 15 mei | Thema ‘Dagbesteding en WMO’
Via de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, kun je hulp en zorg regelen voor je naaste met dementie. Zo kan je naaste zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Gespecialiseerde dagbesteding kan plezier en structuur geven aan iemand met dementie. En de mantelzorger krijgt meer tijd voor zichzelf.

Woensdag 19 juni | Thema ‘De Casemanager’
Ook als dementie speelt lukken veel dingen nog wel. Maar er komen nieuwe uitdagingen in het leven van mensen met dementie en hun naasten. Wat kunnen we thuis aan ondersteuning inschakelen, wie kan helpen. Een casemanager dementie komt deze avond uitleg geven over wat zij kan betekenen

Bel of mail voor meer informatie naar Alzheimer Nederland | Oost Gelderland 06-13514411 of ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl


Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken heeft. Wij zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt. Op alle terreinen van wetenschappelijk onderzoek tot de manier waarop de maatschappij omgaat met mensen met dementie. Alzheimer Nederland heeft 48 regionale afdelingen en ruim 245 Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen verspreid over het hele land. Circa 3.600 vrijwilligers zetten zich hiervoor met hart en ziel in. Om zo mensen met dementie en hun naasten te helpen.

Terug naar overzicht