Contact Dementienetwerk

Postbus 283
7200 AG Zutphen

e-mail: info@dementienetwerk.nl 

Woont u in de gemeente Zutphen, de gemeente Lochem of in Vorden, Steenderen, Baak of Wichmond (gemeente Bronckhorst)? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van een casemanager van het Dementienetwerk.

Download hier het

Hulp in uw buurt

Veilig thuis

Voor iemand met geheugenproblemen of dementie is een veilige woonomgeving van groot belang. Met relatief eenvoudige aanpassingen kunt u uw woning veiliger en comfortabeler (laten) maken. Denk aan het verwijderen van drempels, een verhoogd toilet, een extra trapleuning, meer verlichting en een douchezitje. En dat zijn zomaar wat voorbeelden, want er is nog veel meer mogelijk.

Bent u benieuwd hoe u uw woning veilig en comfortabel kunt maken? Doe de Gelderse huistest. Woont u in de gemeente Lochem? Kijk dan ook even op de website van Stichting Ouderenwerk Lochem onder 'Wonen met een plus' voor meer informatie over gemak en wooncomfort in uw woning.

Veilig en bekend
Voor mensen met dementie is naast veiligheid, een herkenbare woonomgeving van groot belang. Het ondersteunt het zelfvertrouwen waardoor iemand langer zijn onafhankelijkheid kan behouden. Een aantal praktische tips:
  • Laat meubels zoveel mogelijk op dezelfde plaats staan.
  • Een vaste indeling van bijvoorbeeld de keukenkastjes draagt bij aan een gevoel van zekerheid. 
  • Breng contrasten aan, bijvoorbeeld een zwarte wc-bril, duidelijk herkenbare lichtknoppen en een trapleuning in een contrasterende kleur.

Er zijn ook technische oplossingen (zogenoemde domotica) waardoor de mantelzorger, maar ook iemand die dement is, meer vrijheid en minder beperkingen ervaart. Zo zijn er apparaatjes die een waarschuwingssignaal afgeven aan de mantelzorger als de dementerende ongemerkt het huis verlaat. Of die, als alleen naar buiten gaan nog wel kan maar er angst is voor verdwalen, precies laten zien waar iemand zich bevindt. 

Voorzorgsmaatregelen
Iemand met dementie kan minder goed beoordelen of iets gevaarlijk is. Meestal is het onmogelijk om iemand continu in de gaten te houden, en misschien moet u accepteren dat er zo nu en dan iets misgaat. U kunt wel een aantal voorzorgsmaatregelen nemen:

Vallen
Ouderen vallen nogal eens. Kijk het huis na op allerlei zaken die een val kunnen veroorzaken, zoals losse kleden en matjes, kapotte traproeden, gladde vloeren, wankel meubilair, snoeren op de grond, enz.

Verlichting
Slechte verlichting kan de verwarring en de kans op ongelukken vergroten. Vooral in de slaapkamer, de keuken, de badkamer, de wc, op de trap en de overloop is goede verlichting belangrijk. Als iemand met dementie de neiging heeft 's nachts op te staan, kunt u een lampje in de slaapkamer en op de gang laten branden.

Houvast
Een leuning aan weerszijden van de trap en handgrepen bij het bad en de wc, vergroten het gevoel van veiligheid.

Gevaarlijke stoffen
Berg medicijnen achter slot. Bewaar schoonmaakmiddelen en andere gevaarlijke vloeistoffen achter slot, opdat iemand met dementie zich niet kan vergissen als hij iets wil drinken. 

Keuken
Zet dingen die iedere dag worden gebruikt binnen handbereik, voorkom dat iemand op een trapje of stoel moet klimmen om ze te pakken. Berg scherpe messen en apparaten op als iemand daar niet veilig meer mee kan omgaan.

Verwarming
Gas- en elektrische kachels kunnen voor iemand met dementie een gevaar vormen. Leg nooit kleren te drogen op een kachel (brandgevaar!). Gebruik geen elektrisch bijzetkacheltje in de badkamer. Laat de geiser regelmatig controleren en zorg dat de ruimte waar hij hangt goed is geventileerd. Informeer bij het energiebedrijf naar mogelijkheden om de gaskachel te beveiligen. Controleer voor het baden of de temperatuur van het water niet te hoog is (een thermostaatkraan biedt goede diensten). Een antislipmat in het bad verhoogt de veiligheid.

Andere voorzorgsmaatregelen

  • Gewone gasdetectors en rookmelders zijn alleen zinvol als er ook andere mensen in huis wonen. Iemand met dementie weet mogelijk niet wat het alarmgeluid betekent. Er bestaan ook rookmelders die draadloos een signaal naar een meldcentrale kunnen geven.
  • Gebruik geen elektrische deken als het risico op incontinentie aanwezig is.
  • Als iemand met dementie rookt, zie er dan op toe dat hij geen brandende lucifers of sigaretten laat vallen of in bed rookt.
  • Als de sloten van de badkamer en wc onklaar worden gemaakt of verwijderd, voorkomt u dat iemand met dementie zichzelf opsluit. Als u niet bij de persoon met dementie woont, zorg er dan voor dat u een stel duplicaatsleutels van zijn huis hebt, en dat deuren niet van binnen met grendels afgesloten kunnen worden. In noodgevallen kunt u dan altijd binnenkomen. 

Meer weten?
Kijk op www.thuiswonenmetdementie.nl voor meer informatie en hulpmiddelen die thuis gebruikt kunnen worden.