Contact Dementienetwerk

Postbus 283
7200 AG Zutphen

e-mail: info@dementienetwerk.nl 

Woont u in de gemeente Zutphen, de gemeente Lochem of in Vorden, Steenderen, Baak of Wichmond (gemeente Bronckhorst)? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van een casemanager van het Dementienetwerk.

Download hier het

Hulp in uw buurt

Professionele zorg

De verzorging van iemand met dementie is zwaar. Dit kan leiden tot lichamelijke en geestelijke spanningen, zelfs als de verpleging uit liefde en bereidheid tot het nemen van verantwoordelijkheid wordt gedaan. Gevolg daarvan is dat bijna iedere mantelzorger op een gegeven moment voor korte of langere tijd ondersteuning nodig heeft.

Thuiszorg
Als er meer hulp nodig is bij de dagelijkse zorg, dan kan de thuiszorg uitkomst bieden. De hulp van de wijkverpleging spitst zich toe op de cliĆ«nt zelf. Naast het doen van een deel van de dagelijkse verzorging en verpleging, geeft een wijkverpleegkundige advies en voorlichting over hulpmiddelen die bij de thuiszorg van pas komen.

Thuiszorg wordt bekostigd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van het gezinsinkomen. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) behandelt hulpvragen voor professionele thuiszorg. U kunt zelf een indicatieadvies aanvragen. Een verwijzing van uw huisarts is daarvoor niet nodig. De thuiszorgorganisatie van uw keuze kan voor u ook een indicatieadvies aanvragen.

Dagbesteding
Dagbesteding geeft mensen met dementie een zinvolle dagbesteding. De mantelzorger heeft tijd en ruimte voor andere dingen en kan even op adem komen. Mensen met dementie kunnen voor dagbestedingsactiviteiten bijvoorbeeld terecht bij een verzorgingshuis of een zorgboerderij. In de regio zijn verschillende mogelijkheden. Wilt u weten welke mogelijkheden er in uw omgeving zijn, neemt u dan contact op met de trajectbegeleiders van het Dementienetwerk.

Zorg in een verpleeghuis
Er kan een moment komen dat de zorg thuis niet meer door familieleden, vrienden en professionele zorgverleners is op te brengen. Veelal is dat het moment dat iemand permanent in een verpleeghuis gaat wonen.