Samenwerken voor mensen met dementie en mantelzorgers in Lochem

30 sep 2020

Maandagmiddag 28 september is door zo´n 20 professionals gesproken over de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie in Lochem. Lochem is een dementievriendelijke gemeente, maar hoe staat het er, in het licht van de nieuwe Zorgstandaard dementie, voor? Het Dementienetwerk, waarin ook Alzheimer Nl afd. Oost Gelderland, Stichting Welzijn Lochem en de gemeente zijn vertegenwoordigd, hebben het programma voorbereid. Christien Begemann van het landelijke ondersteuningsprogramma Dementiezorg Voor Elkaar begeleidde de middag. Aan de hand van de nieuwe zorgstandaard dementie is gesproken over een samenhangende benadering voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De belangrijkste thema´s in Lochem zijn: goede afspraken over (professionele) samenwerking, informatie over dementie en voldoende/geschikte daginvulling voor mensen met dementie. In drie groepen is de stand van zaken en wat er moet gebeuren in kaart gebracht. Met de opbrengst van de middag  maken we een programma gemaakt, waarin plaats is voor wat er in Lochem al is en wat er nodig is om de ambities te realiseren. Daarbij betrekken we mensen met dementie en hun mantelzorgers. De inbreng en betrokkenheid van de  deelnemers belooft een mooie, nieuwe start. Met begeleiding vanuit het Dementienetwerk gaan we samen met lokale partners verder werken aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten!

 

Terug naar overzicht