Nieuwe website Dementienetwerk

17 dec 2019

De nieuwe website van het Dementienetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o. is sinds december 2019 online. De website is in ontwikkeling en in 2020 zal er nog regelmatig informatie worden toegevoegd. Ook volgt er nog een persbericht en promotie van de nieuwe website.

Met de komst van de nieuwe website kunnen mensen met dementie en hun naasten in deze gemeenten informatie vinden over de verschillende vormen van zorg en ondersteuning en hoe men hier gebruik van kan maken. Er wordt uitleg gegeven over wat dementie is en welke signalen en symptomen er zijn waaraan men dementie kan herkennen. Er worden tips gegeven voor het bezoek aan de huisarts maar de website geeft ook veel informatie over de manier waarop de diagnose dementie kan worden gesteld.

Bij het bekijken van de website wordt al snel duidelijk dat er verschillende mensen zijn waarop men een beroep kan doen, als er sprake is van dementie. Naast de huisarts en praktijkondersteuner kan men bijvoorbeeld ook een beroep doen op de zogenaamde “casemanagers dementie”. Zij zijn gespecialiseerd in de ziekte dementie. De casemanager dementie begeleidt mensen met dementie en hun naasten thuis. Als iemand dementie heeft, kan er veel op mensen afkomen. Het is dan prettig dat er iemand met hen meekijkt, een luisterend oor heeft en deskundig advies geeft. Op de website kunt u kennismaken met de casemanagers dementie en informatie vragen. Zij komen bij mensen aan huis en zijn tussendoor telefonisch bereikbaar voor vragen, hulp en advies.

Terug naar overzicht