Contact Dementienetwerk

Postbus 283
7200 AG Zutphen

e-mail: info@dementienetwerk.nl 

Woont u in de gemeente Zutphen, de gemeente Lochem of in Vorden, Steenderen, Baak of Wichmond (gemeente Bronckhorst)? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van een casemanager van het Dementienetwerk.

Download hier het

Hulp in uw buurt

De diagnose

Vaststellen of iemand dementie heeft is niet eenvoudig. Uw huisarts kan dit na zorgvuldig onderzoek vaststellen, of u doorsturen naar een specialist. De specialist kan de ziekte die de dementie veroorzaakt, vaststellen.

Als u op het spreekuur komt met verschijnselen van dementie zal de huisarts u enkele vragen stellen. De arts zal mogelijke lichamelijke invloeden zoals hormoonstoornissen, een vitaminetekort, verkeerd gebruik van medicijnen of een depressie proberen uit te sluiten. Hij zal dit doen door onder meer een urine- en bloedonderzoek.

Klachten bespreken
Om een goed beeld te krijgen van de klachten zal de arts ook willen spreken met iemand uit uw directe omgeving over de geheugenstoornissen, taalproblemen en veranderingen in het gedrag. Dit helpt de arts zich een beter beeld te vormen van de situatie. De huisarts kan besluiten het eerst een poosje aan te kijken. Op die manier onderzoekt hij of de verschijnselen blijvend zijn en na verloop van tijd erger worden. Als dit zo is, bevestigt dit het vermoeden van dementie.

Specialist
Wanneer de huisarts de diagnose dementie vermoedt, zal hij u vaak doorsturen naar een specialist of gespecialiseerde instelling. Hier wordt neurologisch en neuropsychologisch onderzoek gedaan. Vaak wordt dit nog aangevuld met een MRI-scan. Hiermee kan de specialist de diagnose dementie wel of niet bevestigen. Bij een diagnose dementie zal de specialist ook de oorzaak ervan vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer zijn.

Tijdige diagnose
Hoe eerder de diagnose dementie gesteld wordt, des te beter een eventuele behandeling helpt om de ziekte te stabiliseren, vertragen of te verzachten. Ook kan de diagnose duidelijkheid en rust geven na een lange periode van onzekerheid. Als iemand tijdig weet dat hij aan dementie lijdt, kan hij zelfstandig zaken regelen voor de toekomst. Iets wat later niet meer mogelijk zal zijn.

Trajectbegeleider
Woont u in de regio Zutphen dan kunt u, nadat de diagnose dementie is gesteld, ondersteuning van een trajectbegeleider van het Dementienetwerk krijgen. Naast ondersteuning helpt de trajectbegeleider u met het regelen van zaken. Hij of zij is uw vaste contactpersoon voor al uw vragen en problemen. Meer weten over trajectbegeleiding.